Latest Poetry

The Sad Telephone

/ / Poetry / 2 Comments on The Sad Telephone / 52 words / /

Arrangements

/ / Poetry / 4 Comments on Arrangements / 19 words / /

Bard’s Circle

/ / Poetry / 227 words / /

Depression

/ / Poetry / 2 Comments on Depression / 54 words / /

A Jungle Excuse

/ / Poetry / 2 Comments on A Jungle Excuse / 81 words / /

Like A Love Poem

/ / Poetry / 67 words / /

Metanoia

/ / Poetry / 2 Comments on Metanoia / 9 words / /